Sôi động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhiều thành phố của Ấn Độ

 

Link: https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/soi-dong-ky-niem-128-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-tai-nhieu-thanh-pho-cua-an-do-20180522073434832.htm

Source: Tin Tuc

Date: May 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *